Top of page. Skip to main contents. Skip to sub menu. Skip to main menu. Skip to footer.
Main menu.

 

HOMEProductsITSCorporate Overview(Vietnamese)

Tổng quan Về công ty

Tên công ty Công ty Mitsubishi Heavy Industries Mechatornics Systems
Thành lập Ngày 2 tháng 12 năm 1968
Văn phòng 4-22, Wadamiya-dori 5-chome, Hyogo-ku, Kobe 652-0863, NHẬT BẢN
Vốn 1.06 tỷ yên
Lĩnh vực kinh doanh

Thiết kế, Sản xuất, Lắp đặt, Bán hàng, Sửa chữa, Bảo trì bảo dưỡng các sản phẩm sau

ITS:
Hệ thống thu phí, Hệ thống ETC hoặc các thiết bị khác liên quan đến ITS

Máy móc thủy lực:
Các cấu kiện thủy lực, Thiết bị trên boong, Cần cẩu trên boong, Máy sưởi không khí và các thiết bị cơ khí/ thủy lực khác.

Hệ thống máy móc:
Thiết bị kiểm thử, Hệ thống kiểm định, Trang thiết bị Thể thao/ Văn hóa, Thiết bị hàng không vũ trụ, Nhà máy nhiệt điện, Bộ điều khiển hệ thống, Thiết bị điều khiển điện tử, Máy gia tốc hạt, Ống dẫn chịu áp, và thiết bị cơ khí khác phục vụ mục đích chung & công nghiệp.

Hệ thống đỗ xe cơ khí:
Trang thiết bị đỗ xe cơ khí và hệ thống dịch chuyển khác

Nhà máy kết cấu thép:
Ống khói công nghiệp, Hệ thống kiểm soát độ rung/ cách ly địa chấn, Bể chứa khí (Gas holder), Các kết cấu thép bao gồm ống thép, các sản phẩm kết cấu thép đa dạng, máy móc và thiết bị bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ như các phương tiện kiểm định cầu/ thiết bị đo lường hiệu suất phun tưới hầm

Máy móc Bao bì & Thực phẩm:
Máy móc thực phẩm, Máy đóng gói và thiết bị ngoại biên khác, Hệ thống nhà máy

Liên hệ tại Việt Nam

Tên địa chỉ Điện thoại / Fax
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Liên lạc văn phòng Hà nội Bà Dung R 907-908, tầng 9, Pacific Place, 83 B Ly Thuong Kiet Str., Hanoi, Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điện thoại 84-8-3824-3279,3280
Fax 84-8-3824-2874
inquiry
Page Top